Thẻ: tình yêu của cô gái trưởng thành

Anh đang ở đâu đấy anh?

Alo anh đang ở đâu đấy anh? Anh ăn cơm chưa? Anh đang làm gì đấy? Alo ….Alo… Khi yêu các cô gái líu ríu như chim non. Cứ thích …