Chuyên mục: TẢN VĂN

Anh đang ở đâu đấy anh?

Alo anh đang ở đâu đấy anh? Anh ăn cơm chưa? Anh đang làm gì đấy? Alo ….Alo… Khi yêu các cô gái líu ríu như chim non. Cứ thích …

Gái già chính hiệu

Gái già, chắc chắn đó không phải là một cô gái nhiều tuổi mà là một cô gái trưởng thành và hiểu rõ giá trị của bản thân cô ấy. …